Latvian Museum Directory

Museum of Ventspils

Livonijas ordeņa pils, Jāņa ielā 17, Ventspilī, LV-3601

  • fax #63622031

Konference par vēstures pētniecību

 

2. february. 2016

2. februārī Livonijas ordeņa pilī notika Ventspils muzeja sadarbībā ar Izglītības pārvaldi organizētā Ventspils vēstures skolotāju un klašu audzinātāju konference.

Konferencē piedalījās Ventspils pamatskolu un vidusskolu skolotāji un Ventspils muzeja darbinieki, lai iepazītos ar aktualitātēm izglītībā un Ventspils muzejā, sniedzot idejas tālākai vēstures izpētei un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādei.

Ventspils muzeja direktora vietnieks - vadošais pētnieks Armands Vijups uzsvēra skolēnu ieguldījumu vēstures dokumentēšanā ar nosacījumu, ka iegūtā informācija būtu izmantojama arī vēsturnieku vajadzībām. A. Vijups aicināja jauniešus iesaistīties arī dažādos vēsturiski nozīmīgos notikumos, piemēram, aicinot vecāko klašu skolēnus vasarā piedalīties arheoloģiskajos izrakumos.

H. Dorbes muzeja vadītāja Inese Aide uzsvēra, ka lielisks pētniecības materiāls ir ventiņu valodas jeb tāmnieku dialekta īpatnības, un jaunieši ar latviešu valodas skolotāju palīdzību var sniegt nozīmīgu ieguldījumu tās pētniecības jomā.

Ventspils muzeja Vēstures nodaļas vadītāja Stella Lindenberga atzīmēja, ka vēstures pētniecībā vēl ir ļoti daudz virzienu, kuros nepieciešama padziļināta izpēte un vēstures liecību dokumentēšana, turklāt arī skolēnu izstrādātie pētījumi var dot ieguldījumu vietējās vēstures izzināšanā un saglabāšanā.

Kā idejas tālākai pētniecībai minētas: veco skolotāju dzīvesstāstu fiksēšana, vecmāmiņu recepšu pierakstīšana, iepriekšējā gadsimta modes izzināšana, balstoties uz vecvecāku stāstījumu, citu tautu un novadnieku pieredze, pārceļoties uz Ventspili, ventspilnieku barikāžu stāsti u.c. apkārtnes notikumu padziļināta izpēte. Tāpat noderīga būtu skolēnu palīdzība muzeja kolekciju sakārtošanā, piemēram, fotonegatīvu skenēšanā.

Tāpat konferences dalībnieki runāja par jauniešu ieinteresēšanu ne tikai senākas vēstures izpētē, bet arī šodienas notikumu dokumentēšanā, kā interesantu metodi iesakot dažādu procesu salīdzināšanu sendienās un mūsdienās, piemēram, atainojot vienu dienu ventspilnieka dzīvē vai ar fotogrāfiju palīdzību salīdzinot, kā mainījusies pilsētas vide dažādās vietās. Konferencē skolotāji papildus uzzināja, kā veikt vēsturisku pētījumu, kā apstrādāt gan mutvārdu, gan rakstiskās liecības un kā veikt fotodokumentēšanu, lai skolēnu izstrādātie darbi būtu pēc iespējas kvalitatīvāki un noderīgāki vēstures izpētē.

Konference apstiprināja, ka skolēniem kopā ar skolotājiem paveras plašs pētnieciskais lauks, ko var pielāgot dažādām jauniešu interesēm, un Ventspils muzejs un tā darbinieki atvērti ciešākai sadarbībai Ventspils vēstures izpētē.


 

Ventspils muzejs

 
blog comments powered by Disqus