Latvian Museum Directory

Museum of Ventspils

Livonijas ordeņa pils, Jāņa ielā 17, Ventspilī, LV-3601

  • fax #63622031

Kāpēc Ventspilī nav Romanovu ielas?

 

23. february. 2016

23.februārī plkst.17.30 Livonijas ordeņa pilī ciklā Vēstures otrdienas Ingrīda Štrumfa stāsta par Ventspils ielu nosaukumiem 20.gs.

Iespējams, ka tieši šis stāsts par neesošo Romanovu ielu jau ir zināms, tomēr kuros 20.gs. vēstures posmos Latvijas pilsētās, tai skaitā, Ventspilī, lielos daudzumos uzrodas Vadoņu, Varoņu, Dzintaru vai mūsdienās sen piemirstu varoņu vārdos nosauktas ielas, gan varēs uzzināt no Ventspils muzeja vēsturnieces Ingrīdas Štrumfas stāstījuma otrdien, 23.februārī plkst.17:30 Livonijas ordeņa pilī. Ventspils ielu nosaukumi 20.gs. dažādo politisko iekārtu maiņās, protams, mainījušies līdzi. No stāstījuma arī varēs uzzināt, kurai no varām bijis gatavs valkāšanai ielu nosaukumu komplekts, ko jauki pielietot jebkurā pilsētā.  

«1912.gadā laikraksts Ventspils Apskats vēsta, ka sakarā ar priekšā stāvošajiem Krievijas monarhu Romanovu dinastijas 300 gadu valdīšanas svētkiem Ventspils dome nolēmusi 1913. gadā izbruģēt Ganību ielu un to nosaukt par Romanovu ielu.

Arī šai teritorijai tuvumā esoša teritorija tiktu nosaukta par Romanova parku. Iecere izplēn, kad pilsētas tēvi laikam labāk aplūko iecerēto teritoriju un droši vien spiesti atzīt, ka tur esošie krogi, lopkautuve un publiskais nams tomēr ar Romanovu vārdu nesaskanēs. Tā šī ideja netiek realizēta un iela pārdēvēta netiek.» (fragm. no Ventspils muzeja rakstu VIII sējuma, I.Štrumfa Ventspils ielu nosaukumi politisko režīmu maiņās 20.gs.).


Ventspils muzejs 

 
blog comments powered by Disqus