Latvian Museum Directory

Latvia Architecture Museum

Mazā Pils iela 19, Rīga LV-1050

  •  67220779
  • fax 67228808

Latvia Architecture Museum

Muzejs dibināts 1994. gadā un atrodas vienā no Vecrīgas arhitektūras pieminekļa „Trīs brāļi“ ēkām, kas celta 15.–16. gs. Tā krājumā ir vairāki tūkstoši vienību. Muzejā izveidota datu bāze par Latvijas arhitektiem, kurā apkopoti fakti par laiku no 1869. gada līdz mūsdienām. Informāciju papildina zīmējumi, rasējumi, skices, maketi. Kolekcijā ir arī kvalitatīvas gaismas kopijas un fotokopijas. Regulāri notiek izstādes.

Latvijas Arhitektūras muzeja fondos ir vairāki tūkstoši vienību. Muzejam nav pastāvīgas ekspozīcijas, pieeja tā fondiem iespējama speciālistiem ar iepriekšēju pieteikšanos.
Fondus veido arhitektu darbu oriģināli: zīmējumi, skices, rasējumi. Gadījumā, ja tie nav saglabājušies - arī kvalitatīvas gaismas vai fotokopijas. Iespējami arī maketi, modeļi, lai gan lielu izmēru gadījumos vēlamas to fotogrāfijas. Pilnīgam priekšstatam par arhitektu idejām noderīgi ir projektu arhitektūras daļas paskaidrojuma raksti.
Vecākie darbi ir arhitektu K.Hāberlanda (1750-1803), J.D.Felsko (1813-1902) un V.L.N.Bokslafa (1858-1945) projekti. Fondos ir arī pirmā latviešu profesionālā arhitekta J.F.Baumaņa (1834-1891) projektu lapas.
Lielākās kolekcijas: Aleksandra Birzenieka (1893-1980), Aleksandra Klinklāva (1899-1982), Voldemāra Vasiļa (dz. 1922), Paula Kundziņa (1888-1983) darbu kopojums, Ivara Bumbiera (dz. 1932) zīmējumi, LU Arhitektūras fakultātes studentu darbi. Savus darbus dāvinājuši ārzemēs dzīvojošie Gunārs Birkerts (dz. 1925), Eižens Janišs (dz. 1911), Staņislavs Borbals (1907-2000), Jānis Manfrēds Sarma (dz. 1909), Alfrēds Ginters (1910-2000) u.c. Vērtīgs dāvinājums ir prof. Eižena Laubes (1880-1967) manuskripti un viņa ģimenes ziedojumi.
Izveidots Latvijā diplomēto arhitektu reģistrs (2002.12.II - 2015) un veikta biogrāfisko datu apstrāde – 905 arhitektiem.
Adrese:

Mazā Pils iela 19, Rīga LV-1050

Kontakti:
  •  67220779
  • fax 67228808
http://www.archmuseum.lv
Muzeja vadītāja
Mag. Art Ilze Martinsone
Tālr. 67220779
E-pasts: Ilze.Martinsone@mantojums.lv
Galvenā krājuma glabātāja
Mag. Art Ināra Appena
Tālr. 67220779
E-pasts: inara.appena@mantojums.lv
 
Darba laiks: P. 9.00-18.00; O., T., C. 9.00.-17.00; Pt. 9.00-16.00; S., Sv. slēgts
Ieeja bez maksas. Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām jāpiesakās dienu iepriekš.