Latvian Museum Directory

Kuldīga Regional Museum

Pils iela 5, Kuldīga, LV-3301

  • phone:  +371 633 50179

Conference "Metamorphoses of Cities in Kurzeme"

 

2. november. 2011

Turpinot aizsākto tradīciju veidot konferences par Kurzemes vēstures attīstības tendencēm, 2.novembrī plkst.11.00 Kuldīgas Kultūras centrā notiks Kuldīgas muzeja organizēta konference „Kurzemes pilsētu metamorfozes”.

Konferences uzdevums ir veicināt sabiedrības domu apmaiņu par kopīgajiem un atšķirīgajiem vēstures procesiem Kurzemes reģionā kopumā un katrā tā pilsētā.

Ar priekšlasījumiem par Kurzemes pilsētu vēsturiskiem, pilsētbūvnieciskiem, sociālekonomiskiem un kultūras attīstības aspektiem, plašās hronoloģiskās robežās - no 17.gadsimta līdz 20.gadsimta sākumam, piedalīties sabiedrībā pazīstami pētnieki un speciālisti no Kurzemes muzejiem.

Konferenci un diskusiju vadīs Latvijas radio komentētājs un publicists Eduards Liniņš.

Konferences par Kurzemes reģiona vēsturi iecerēts organizēt ik gadu, lai iepazīstinātu sabiedrību ar jaunākajiem pētījumiem šajā jomā un mudinātu pētniekus pievērsties lokāliem vēstures jautājumiem pasaules vēstures notikumu kontekstā.

Konferences programma:

10:30 – 11:00 Konferences dalībnieku reģistrācija.

11:00 – 11:10 Kuldīgas novada domes priekšsēdētājas pirmā vietnieka Viktora Gotfridsona uzruna konferences dalībniekiem.

11:10 – 11:30 Kuldīgas pilsētbūvnieciskā attīstība līdz Otram pasaules karam, to ietekmējošie faktori. Jana Jākobsone – Kuldīgas novada domes Pilsētbūvniecības nodaļas vadītāja – arhitekte, topošais doc.arch.

11:30 – 11:50 Dzīvesstāsti un identitāte: pašraksturojums kā kultūras vēstījums. Dagmāra Beitnere – Dr.sc.soc., Latvijas Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece.

11:50 – 12:20 Ventspils aizputināšanas problēma 17.gs. Armands Vijups – Ventspils muzeja direktora vietnieks zinātniskajā darbā.

12:20 – 12:40 Liepājas pilsētas attīstību veicinošie faktori 19./20.gs.mijā – rekreācija, infrastruktūra, osta. Kristīne Skrīvere – Liepājas muzeja galvenā speciāliste.

12:40 – 13:00 Kāda sena Tukuma gruntsgabala vēsture. Inta Dišlere – Tukuma muzeja speciāliste.

13:00 – 13:30 Kafijas pauze

13:30 – 13:50 1905.- 1907.gada revolūcijas atspulgi Talsos un apkārtnē. Inese Vempere – Talsu novada muzeja galvenā speciāliste vēstures jautājumos.

13:50 – 14:20 Kandavas Pulvertornis – Kurzemes – Zemgales hercogistes manufaktūras ēkā. Agris Dzenis – Kandavas novada muzeja speciālists.

14:20 – 14:40 Kuldīgas sociāli ekonomiskā attīstība no 19.gs.vidus līdz Pirmam pasaules karam. Daina Antoniška – Kuldīgas novada muzeja galvenā krājuma glabātāja.

14:40 – 15:00 Eduards Liniņš – Latvijas radio komentētājs, publicists.

15:00 – 15:30 Diskusija

Pieteikšanās konferencei līdz 28.10.2011.

T: 63324618, 29150644

E: kuldigasmuzejs@inbox.lv

 
blog comments powered by Disqus