Latvian Museum Directory

Apriķi Regional Museum

Tebras iela, Apriķi, Lažas pagasts, Liepājas raj. 1 LV-3455

  •  63446847
  •   29184684

Apriķi Regional Museum

Lažas pagasta Apriķu novada muzejs no 1987. gada ir iekārtots Apriķu muižas bēniņos. Tā galvenais uzdevums ir kultūrvides vērtību izpēte, saglabāšana un popularizēšana.

Adrese:

Tebras iela, Apriķi, Lažas pagasts, Liepājas raj. 1 LV-3455

Kontakti:
  •  63446847
  •   29184684
Muzeja vadītāja
Aina Cērmane
Tel. 63446847
Krājuma glabātāja
Brigita Bārtniece