Latvian Museum Directory

Anna Brigadere Historic House Sprīdīši

Sprīdīši, p/n Zelmeņi, Tērvetes pag., Dobeles raj., LV-3730

  •   26532691

Anna Brigadere Historic House Sprīdīši

Muzeja ēka celta 1840. gadā. Sākumā tur darbojušās ūdens dzirnavas, kopš 1852. gada desmit gadus atradusies Tērvetes skola, vēlāk dzīvojuši mežziņi.
1922. gadā sakarā ar rakstnieces 25 gadu darba jubileju šis mājas tika rakstniecei piešķirtas. Tās bija jāizpērk, vēlāk nosaucot tos par Sprīdīšiem.
Sprīdīši - nozīmīgākā Annas Brigaderes darba un atpūtas vieta. Te aizritējušas rakstnieces pēdējās vienpadsmit vasaras. Sprīdīšos saglabājušās  3 rakstnieces istabas tā laika izskatā.

Adrese:

Sprīdīši, p/n Zelmeņi, Tērvetes pag., Dobeles raj., LV-3730

Kontakti:
  •   26532691
http://www.spridisi.lv

Tel. 26532691 e-pasts: muzejs@spridisi.lv

Darba laiks
Atvērts no 1. maija līdz 31. oktobrim no 10:00 - 17:00,
Brīvdienas pirmdienas, otrdienas