Latvian Museum Directory

Tilža Local History Museum

Raiņa iela 15, Tilža, Balvi, LV 4572

  •  64556280

2019