Latvian Museum Directory

Tilža Local History Museum

Raiņa iela 15, Tilža, Balvi, LV 4572

  •  64556280

Tilža Local History Museum

Tilžas pagastā vidusskolas telpās darbojas kultūrizpētes centrs-muzejs, kur var iepazīties ar ievērojamākajām Tilžas novada personībām, vēsturiskajiem notikumiem, amatniekiem. Muzejā ir daudz informācijas par pagasta vēsturi, liels fotogrāfiju daudzums par notikumiem un vietām, amatnieku rokdarbi.
Adrese:

Raiņa iela 15, Tilža, Balvi, LV 4572

Kontakti:
  •  64556280
http://www.balvi.gov.lv
Vadītāja
Ruta Silauniece
 
Darba laiks
katru dienu no 10.00 - 16.00