Latvian Museum Directory

Rainis and Aspazija Historic House

30 Baznīcas St., Riga, LV 1010

  •  67272643
  • phone:   29689489

Dzidras Sondores grāmatas „Amizantās un dramatiskās nejaušības” atvēršanas svētki

 

8. december. 2011

Plkst. 15.00 Raiņa un Aspazijas mājā, Rīgā, Baznīcas ielā 30 notiks rakstnieces, žurnālistes un redaktores Dzidras Sondores grāmatas „Amizantās un dramatiskās nejaušības” atvēršanas svētki.

Svētkos piedalīsies grāmatas redaktore Edīte Pulka, dzejnieks Arnolds Auziņš un mūziķis Matīss Skrebelis. Pasākumu vadīs grāmatas maketētāja un noformētāja Inese Zariņa.

„Amizantās un dramatiskās nejaušības” ir Dzidras Sondores piektā grāmata. Tajā autore apkopojusi savu kolēģu spilgtākās atmiņas, rosinot atcerēties interesantākos mirkļus žurnālista darbā. Savus atmiņu stāstu šeit publicējuši daudzi pazīstami žurnālisti, publicisti un rakstnieki: Ēriks Hānbergs, Viola Lāzo, Laima Muktupāvela, Arnolds Auziņš, Andris Sproģis, Andžils Remess, Marina Kosteņecka, Olga Utkina, Voldemārs Hermanis u.c.

Lielākā daļa autoru atceras, kā iesākušās viņu profesionālās žurnālista gaitas, – gandrīz nevienam no viņiem nav izdevies izvairīties no komiskām situācijām vai dramatiskām nejaušībām. Vienlaikus šīs atmiņas atklāj padomju laika kolīzijas, tās ir kā konkrētā laikmeta liecinieku liecības, kas raksturo tā brīža vēsturisko fonu.

„Tā ir vaļsirdību grāmata. Daudzveidīga. Kā piedzīvojums... Dažas epizodes, no mūsdienu viedokļa lūkojoties, šķiet dīvainas: kā tā varēja būt, kā tā drīkstēja būt? Bet bija! Jo sociālisma ietvara rakstītie un nerakstītie likumi un tikumi gan ierobežoja, gan raisīja asprātības.

Grāmatā paustais gan saturiski, gan izklāsta manierē pasniegts ļoti atšķirīgi – katrs par sevi. Un tomēr tas ir vienots veselums,” tā grāmatu raksturo tās izdevēji – „Iespēju grāmata”.

 

Tuvāka informācija:

Gaida Jablovska, gaida.jablovska@memorialiemuzeji.lv, tālr. 29689489

 

Informāciju sagatavoja:

Sandra Zobena,

Memoriālo muzeju apvienības

sabiedrisko attiecību speciāliste

 
blog comments powered by Disqus