Latvian Museum Directory

Museum of Ventspils

Livonijas ordeņa pils, Jāņa ielā 17, Ventspilī, LV-3601

  • fax #63622031

Vēstures otrdienā – par Gada putnu kākauli

 

9. april. 2013

Kārtējā „Vēstures otrdienā”, 9. aprīlī plkst. 17:30, Ventspils muzejs Livonijas ordeņa pilī atklās Putnu dienas. LU Bioloģijas institūta pētniece un Latvijas Ornitologu biedrības projektu vadītāja Antra Stīpniece stāstīs par Gada putnu kākauli (Clangula hyemalis) - pīli, kas ligzdo tundrā, bet laikā no novembra līdz maijam uzturas Baltijas jūrā.

Latvijas Ornitoloģijas biedrība kākauli izvēlējusies par 2013. gada putnu tādēļ, ka Starptautiskā dabas un dabas resursu aizsardzības savienība pērn to atzinusi par globāli apdraudētu sugu. Kākauļu skaits pēdējo 16 gadu laikā Baltijas jūrā sarucis par 65%. Ziemošanas vietās kākauļus apdraud piesārņojums, barības konkurenti un zvejnieku tīkli.

Gada putna akcijas laikā Latvijas ornitologi iecerējuši panākt, lai pēc iespējas vairāk iedzīvotāju atpazīst pagaidām vēl Latvijas piekrastē bieži sastopamo sugu.

Ieeja: Ls 0,75

 

Ventspils muzejs

 

 
blog comments powered by Disqus