Latvian Museum Directory

Museum of Ventspils

Livonijas ordeņa pils, Jāņa ielā 17, Ventspilī, LV-3601

  • fax #63622031

Ventspils muzejā novusa turnīrs "Par bildi ar sudraba kausu"

 

6. february. 2013

6. februārī plkste. 18.30 Livonijas ordeņa pīli notiks Ventspils muzejā notiks novusa turnīrs Par bildi ar sudraba kausu

Sudraba kauss ir viens no muzeja krājuma priekšmetiem, ko 2010.gada sākumā muzejam uzdāvināja Amerikā dzīvojošie divi kādreizējie ventspilnieki – Kārlis Salmiņš un Fredis Krūmiņš.

Abi bijušie ventspilnieki aktīvi darbojās trimdas latviešu organizācijās, iedibināja gandrīz vai ikgadējus novusa turnīrus, kas norisinājās laikā no 1973. līdz 2003. gadam, kā arī organizēja tos dažādās vietās ASV un Kanādā. Protams, spēlēja arī paši. Par turnīru norisi liecības sniedz uz kausa pamatnes piestiprinātās plāksnītes ar datiem.

Vecākajai trimdas paaudzei pamazām aizejot, šīs aktivitātes norimušas, un abi novusa fani nolēmuši, ka kausam vieta viņu dzimtās pilsētas muzejā. Šis Amerikas trimdas latviešu novusa turnīru ceļojošais kauss ir liecība ne tikai par sportiskām aktivitātēm, bet arī par Otrā pasaules kara nestā posta rezultātā izkliedētās tautas daļas centieniem saglabāt savu vienotību, savu nacionālo apziņu, sekmēt trimdas latviešu pulcēšanos. Tā ir liecība tam, ka abi Ostgala puiši, kuri reiz dzīvoja zvejnieku namiņos Smilšu ielā un novusu sāka spēlēt turpat blakus - Ventspils Zvejnieku biedrības namā Kroņa un Loču ielas stūrī - savu dzimto pilsētu nekad nav aizmirsuši.

Novusa turnīrs Par bildi ar sudraba kausu, ko Ventspils muzejs sadarbībā ar Novusa klubu realizē jau trešo gadu, ir veids kā šos vēstures mirkļus iedzīvināt.pēles uzvarētāju noteiks Novusa kluba biedri un uzvarētājam būs iespēja nofotografēties ar sudraba kausu, vēlāk saņemot fotogrāfiju no Jura Presņikova.

Turnīrā var pieteikties no 4.-6.februārim no plkst.10:00-17:00 pa tālr.63626288. Tiem, kas būs iepriekš pieteikušies – ieeja brīva. Turnīru atbalsta Ventspils Novusa klubs, Juris Presņikovs un pilskrogs Melnais Sivēns.

Ieeja – ar muzeja ieejas biļetēm.

 
blog comments powered by Disqus