Latvian Museum Directory

Museum of Ventspils

Livonijas ordeņa pils, Jāņa ielā 17, Ventspilī, LV-3601

  • fax #63622031

Par valstiskās neatkarības ideju Latvijā un Ventspilī

 

6. november. 2013

Laikā, kad valsts lielāko daļu jau pāršalcis Latvijas Tautas frontes dibināšanas 25 gadu jubilejai veltītu notikumu vilnis, Ventspils vēsturiskās atmiņas institūcijas – muzejs, bibliotēka un arhīvs kopā ar citiem sadarbības partneriem aicina ventspilniekus uz pasākumiem, kas stāstīs ne tikai par tautas atmodai svarīgo 1988.gadu, kad dibināta Latvijas Tautas fronte, bet arī citiem valstiskās pašapziņas vēsturei un neatkarības idejai nozīmīgiem notikumiem Latvijā un Ventspilī.

 6. novembrī, plkst. 18.00, Ventspils Galvenajā bibliotēkā, Akmeņu ielā 2, notiks informatīvās izstādes par valstiskās neatkarības ideju Latvijā un Ventspilī 1943.-1990.g. atklāšana. Par to, kas vieno 1943.gada 13.augustā izveidoto Latvijas Centrālo padomi (LCP) ar Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanas kustību 20.gs. astoņdesmito gadu beigās, par Ventspils īpašo lomu LCP darbības vēsturē stāstīs Ventspils muzeja vadošais pētnieks, vēstures zinātņu doktors Armands Vijups.

Brīdi vēlāk, plkst. 19.00 Vecpilsētas laukumā pie Galvenās bibliotēkas notiks sadziedāšanās un karoga pacelšana virs bijušā Ventspils vēstures un mākslas muzeja (tagad Ventspils Digitālā centra) ēkas Akmeņu ielā 3.

Pēc šī emocionālā notikuma projekta īstenotāji aicina uz Galvenās bibliotēkas 2.stāva foajē, kur varēsiet kavēties atmiņās, sarunās, dziesmās.

Cerot, ka tādējādi pilnveidosies paaudžu mijiedarbība un mūsu valstiskās pašapziņas vēstures pārmantojamība, projekta īstenotāji uz minētajiem pasākumiem aicina gan vēsturisko notikumu dalībniekus un aculieciniekus, gan citus dažādu paaudžu interesentus.

Turklāt ceram, ka šo pasākumu laikā radīsies iespēja papildināt esošos muzeja, bibliotēkas un arhīva krājumus ar materiāliem, kas veicinās valstiskās pašapziņas vēstures izpēti, saglabāšanu un pieejamību sabiedrībai, īpaši jauniešu auditorijai.

Projekta „Valstiskās pašapziņas vēstures Ventspils novadā”, kuru finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija, īstenošana turpināsies ar divām lekcijām muzeja „Vēstures otrdienās”: 2013.gada 12.novembrī vēsturnieces Stellas Lindenbergas stāstījums „Valstiskās pašapziņas vēsture Ventspils novadā”, 10.decembrī – vēstures zinātņu doktora Dzintara Ērgļa lekcija „Latvijas neatkarības ideja: Latvijas Centrālā padome 1943.-1945.g.”. Turklāt līdz gada beigām interneta vidē plašai sabiedrībai kļūs pieejamas digitalizētās fotogrāfijas, kas atspoguļo laika periodā no 1988. līdz 1991.gadam notikušās lielākās, būtiskās tautas akcijas par valstiskuma atgūšanu, mītiņus un piketus Ventspilī un novadā (Ugālē, Piltenē u.c.), un novadnieku dalību pasākumos Rīgā, kā arī laikraksta „Ventas Atmoda”, kas iznākuši laika periodā no 1988.gadā beigām līdz 1990.gada augustam un Vides aizsardzības kluba izdevumu pilnie teksti.

Projektu īsteno Ventspils muzejs, Ventspils bibliotēka un Ventspils zonālais valsts arhīvs, projekta rezultātu pieejamības nodrošināšanai un publisko pasākumu organizēšanā pieaicinot sadarbības partnerus - Ventspils Kultūras centru, Ventspils Digitālo centru un Ventspils izglītības iestāžu vēstures pedagogu metodisko apvienību.

 

Margarita Marcinkeviča,

Tālr. 29110790

margarita.marcinkevica@ventspils.lv

www.muzejs.ventspils.lv

 
blog comments powered by Disqus