Latvian Museum Directory

Ludza Regional History Museum

Kuļņeva iela 2, Ludza, Ludzas raj. LV-5701

  •  65723931

Ludza Regional History Museum

Muzeja misija ir ar muzejiskiem līdzekļiem iesaistīties Latvijas tēla veidošanā, celt vietējā sabiedrībā nacionālo pašapziņu, kā arī audzināt patriotiskas jūtas un pietāti pret dzimtā novada skaisto dabu un kultūrvēsturisko mantojumu, vācot, saglabājot un pētot Ludzas rajona kultūras mantojumu no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, Latgales dabas bagātības un īpatnības, tautas celtniecības pieminekļus.

Ludzas muzejā atrodas vairāk par 34 tūkstošiem krājuma glabāšanas vienību. Ekspozīcijās galvenajā ēkā un brīvdabas nodaļas objektos izvietoti ap 6 tūkstoši eksponātu, kas ataino novada vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Ik gadu Ludzas Novadpētniecības muzeju apmeklē vairāki tūkstoši apmeklētāju.
Brīvdabas nodaļā atrodas zemnieku dzīvojamā māja - dūmistaba, zemnieku dzīvojamā māja, Latgales keramiķa Polikarpa Vilcāna darbnīca, vējdzirnavas un rija. Visi pieci lauku celtniecības objekti noformēti ar sākotnējo interjeru un raksturo vietējo ļaužu dzīvesveidu galvenokārt 19. gs. 2. pusē un 20. gs. sākumā. Brīvdabas nodaļā atrodas arī ar dīzeļdegvielu darbināmais dzinējs. Ar šo braucamo var attīstīt ātrumu līdz 4 km/st., griezt kuļmašīnas dzensiksnu, sagarināt dēļus.
Muzeja galvenā ēka ir 1812. gada Tēvijas kara varoņa, Krievijas armijas kavalērijas ģenerālmajora, 1763. gadā dzimušā Jakova Kuļņeva memoriālā māja. Ekspozīciju zālēs pārstāvēti novada seno iedzīvotāju ieroči, darbarīki, rotaslietas u.c. Eksponāti vēstī par tautas mūžseno cīņu par labāku dzīvi, brīvību un neatkarību, stāsta par izglītību apriņķī brīvvalsts laikā. Atsevišķi stendi veltīti ievērojamiem novadniekiem.
 
Ludzas Novadpētniecības muzejā skatāma pastāvīga ekspozīcija „Varoņa atgriešanās mājās” veltīta 1812. gada Tēvijas kara varonim, Grodņas huzāru pulka šefam, ģenerālmajoram Jakovam Kuļņevam.

Pastāvīgajā Dabas ekspozīcijā apmeklētāji var iepazīties ar četru Latvijas biotopu „Mežs”, „Purvs”, „Pļava”, „Ezers” un „Cilvēka mājoklis un dārzs” iemītniekiem.

Pastāvīgajā Vēstures ekspozīcijā apmeklētāji var apskatīt akmens laikmeta mājokli, pirmo cilvēku darbarīkus, medību un zvejas piederumus, iepazīties ar par seno latgaļu kapulaukos atrastajām senlietām, iegūt ziņas par Ludzas pils celtniecību, Ludzas pils novada iedzīvotāju dzīvi zviedru un poļu laikos.

Adrese:

Kuļņeva iela 2, Ludza, Ludzas raj. LV-5701

Kontakti:
  •  65723931
http://www.ludzasmuzejs.lv
Direktore
Milāna Bule
Tel.26039085 e-pasts: milanash@inbox.lv
Krājuma glabātāja
Iveta Arbeitere
Tel.28361276 e-pasts: iveta.arbeitere@inbox.lv
Sabiedrisko attiecību speciālists
Valērijs Dzevaltovskis
Tel.26819136 e-pasts:  dzevaltovskis@inbox.lv