Latvian Museum Directory

Latvian National Museum of Art

Kr.Valdemāra 10a, Riga LV 1010

  • phone:  +371 67324461

Tests. Laikmetīgās mākslas muzejs: koncepcijas un risinājumi

 

27. may. 2012

 

Svētdien, 27. maijā, plkst. 15.00 Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (K. Valdemāra ielā 10a, Rīgā) un izstādes „Tests” kuratore Astrīda Rogule aicina skatītājus uz „Sarunu muzejā”, veltītu topošajam Laikmetīgās mākslas muzejam. 

Izstāde „Tests. Darbi no topošā Laikmetīgās mākslas muzeja kolekcijas”, kura līdz 27. maijam ir apskatāma Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Baltajā zālē, – tā ir iespēja paraudzīties uz noteiktu, kaut arī fragmentāru Latvijas laikmetīgās mākslas attīstības procesu. Izstādi veidoja LNMM Laikmetīgās mākslas kolekcijas glabātāja, mākslas zinātniece Astrīda Rogule, kura sadarbībā ar ABLV Charitable Foundation organizē Laikmetīgās mākslas muzeja Starptautiskās ekspertu komisijas darbu.

Izstādes pēdējā dienā apmeklētāji tiek aicināti uz „Sarunu muzejā”, kuras laikā viņi uzzinās par topošā Laikmetīgās mākslas muzeja un tā kolekcijas veidošanas vēsturi, muzeja arhitektūras skices tapšanas gaitu, kā arī citiem pasaules laikmetīgās mākslas muzejiem, kuru pieredze sekmēja koncepciju un risinājumu izstrādi.

Ar Laikmetīgās mākslas muzeja uzcelšanu būtu nodrošināta sistemātiska, stratēģiski pamatota, valstiski nozīmīga laikmetīgās vizuālās mākslas krājuma saglabāšana un pieejamība. Muzeja apmeklētājiem būs dota iespēja kvalitatīvi iepazīt kolekcijas ar ekspozīciju, izstāžu, iespieddarbu, informācijas tehnoloģiju, speciālu programmu starpniecību. Latvijā beidzot būtu iespējams rīkot plašas (vairāk par 1300 m²) pašmāju un ārzemju izstādes. Eksponējamo platību pieaugums veicinātu arī citu vizuālās mākslas nozaru – kino, dizaina, arhitektūras attīstību. Attīstot un sekmīgi īstenojot izglītības programmas, tiks nodrošināta izglītotas un erudītas paaudzes veidošanās, kurai būtu pieprasījums ne tikai pēc laikmetīgās mākslas muzeja piedāvājuma, bet arī pēc profesionālas mākslas teorijas un kritikas.

Latvija iegūtu arī ļoti nozīmīgu un unikālu būvi, kas kalpotu valsts prestiža celšanai un atpazīstamības veidošanai.

Laikmetīgās mākslas muzeja projektu „Riga CAM” (Riga Contemporary Art Museum) 2006. gadā radīja pasaulslavenais nīderlandiešu arhitekts Rems Kolhāzs. Muzeja novietne paredzēta Andrejsalā. Sākoties globālajai ekonomiskajai krīzei, muzeja projekta īstenošana ir atlikta.

Laikmetīgās mākslas muzeja Starptautiskā ekspertu komisija izveidota 2005. gadā, un tajā strādā Sirje Helme (Igaunija), Māra Lāce, Ernests Bernis, Helēna Demakova, Ieva Astahovska, Leonards Laganovskis, Raitis Šmits (Latvija), Norberts Vēbers (Vācija), Māreta Jaukuri (Somija) un Raminta Jurenaite (Lietuva).

Topošā Laikmetīgās mākslas muzeja krājumu veido valsts iepirkumu daļa, kuras izveidei ir piesaistīta gan valsts dotācija, gan Eiropas Ekonomiskās zonas Norvēģijas instrumenta līdzekļi, gan ekspertu komisijas akceptēti dāvinājumi, kā arī ABLV Bank iepirktā kolekcija, kuru nodos valsts īpašumā pēc jaunās muzeja ēkas izbūves. Pašlaik kolekcijā atrodas 65 autoru darbi. Kolekcija nodota Latvijas Nacionālā mākslas muzeja valdījumā.

Izstādes „Tests. Darbi no topošā Laikmetīgās mākslas muzeja kolekcijas” konceptuālo ietvaru veidojusi mākslas kuratore Helēna Demakova, kura kopš 2005. gada darbojas topošā muzeja Starptautiskajā ekspertu komisijā. Izstādes nosaukums aizgūts no mākslinieka Viļņa Zābera 1992. gada grafiku cikla „Tests horizontāļu identificēšanai”. Kuratore „Testam” izvēlējusies 22 autoru vairāk nekā 50 darbus, kuri hronoloģiski aptver piecas desmitgades, sākot no 1960. gadiem un beidzot ar mūsdienām. Ekspozīcijai atlasīti tie darbi, kas raksturo cilvēka pasauli, kurai saturiski ir sakars ar jutekliski tveramo un intelektuāli aprakstāmo realitāti, – sabiedriskas norises, ar cilvēku un sabiedrību saistītas metaforas. Daudzi izstādes darbi tematizē padomju un postpadomju situāciju.

Ekspozīcijā pārstāvēti visi vizuālās mākslas veidi – glezniecība, grafika, zīmējumi, objekti, instalācija, fotogrāfija. Izstādē skatāmi Māras Brašmanes, Andra Brežes, Miķeļa Fišera, grupas „F5” (Līgas Marcinkēvičas, Mārtiņa Ratnika, Ievas Rubezes), Ginta Gabrāna, Andreja Granta, Kristapa Ģelža, Gvido Kajona, Leonarda Laganovska, Imanta Lancmaņa, Leonharda Lapina (Igaunija), Mindauga Navaka (Lietuva), Ojāra Pētersona, Kaspara Podnieka, Miervalža Poļa, Andresa Tolta (Igaunija), Bruno Vasiļevska, Viļņa Vītoliņa, Viļņa Zābera, Aijas Zariņas darbi.

2013. gadā izstādi „Tests” paredzēts eksponēt Krievijas Valsts laikmetīgās mākslas centrā Maskavā un KUMU mākslas muzejā Tallinā.

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izglītības programma „Sarunas muzejā” piedāvā mākslas un kultūras interesentiem vienreizēju un aizraujošu iespēju svētdienas pēcpusdienā (plkst. 15.00) baudīt mākslu, veidot un bagātināt savu viedokli kopā ar dažādiem mākslas jomas speciālistiem. „Sarunas muzejā” ir tematisks pasākums – ekskursija-stāstījums-diskusija muzeja ekspozīcijā. Šādas tikšanās ļauj iepazīt jaunākās izstādes personiskākā, niansētākā un informatīvi dziļākā veidā, ieklausoties un diskutējot ar klātesošajiem. Mūsu „Sarunās” mākslinieki, mākslas vēsturnieki, izstāžu kuratori un ikviens apmeklētājs atklāj sev un citiem mākslas vērtības un aktualitātes.

Dalība pasākumā bez iepriekšējas pieteikšanās, iegādājoties ieejas biļeti izstādē.

 

 

Preses materiālu sagatavoja:         

Nataļja Sujunšalijeva

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja

Reklāmas un informācijas darba kuratore

T: (+371) 67 357527; F: (+371) 67 357520

E: pr.service@lnmm.lv; I: www.lnmm.lv

Twitter: www.twitter.com/lnmm_muzejs

 
blog comments powered by Disqus