Latvian Museum Directory

Latvian National Museum of Art

Kr.Valdemāra 10a, Riga LV 1010

  • phone:  +371 67324461

Starptautiska zinātniska konference „1914 uz Brīvības ielas”

 

10. october. 2012

10. oktobrī, Mākslas muzeja „Rīgas Birža” Konferenču zālē (Doma laukumā 6, Vecrīgā) Latvijas Nacionālais mākslas muzejs un Francijas institūts Latvijā aicina uz Pirmajam pasaules karam veltītu starptautisku zinātnisku konferenci „1914 uz Brīvības ielas”.

Rīgā, kas 2014. gadā pirmo reizi iegūs Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu, tiek gatavota plaša pasākumu programmu ar nosaukumu „Force Majeure”, kas dos unikālu iespēju jaunā kvalitātē atklāt pilsētas un visas Latvijas piederību Eiropas kultūras kopīgām vērtībām. Programma ir strukturēta vairākās tematiskās līnijās: „Brīvības iela”, „Okeāna alkas”, „Izdzīvošanas komplekts”, „Ceļu karte”, „Rīgas karnevāls” un „Dzintara ādere”, paredzot vairāk nekā simts dažādu kultūras pasākumu norisi.

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Pirmā pasaules kara simtgadei veltītais projekts „1914” atzīts par vienu no Rīgas – Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas „Rīga 2014” nozīmīgākajiem notikumiem, kas tiks īstenots tematiskās līnijas „Brīvības iela” ietvaros. Vērienīgā projekta centrā ir mākslas izstāde „1914”, kura 2014. gada sākumā būs skatāma LNMM izstāžu zālē Arsenāls. Izstādes mērķis ir apkopot vizuālās mākslas liecības par Pirmo pasaules karu kā atskaites punktu 20. gadsimta Eiropas vēsturiskajā, sociālajā un kultūras attīstībā.

Starptautiska zinātniska konference „1914 uz Brīvības ielas” tiek rīkota ar domu veicināt sabiedrībā diskusiju par Eiropas identitātes un vēstures problēmām, atskatoties uz simts gadiem, kopš sācies Pirmais pasaules karš. Konference plānota kā projekta „1914” atklāšanas pasākums, kurā aicināti piedalīties „Rīga 2014” rīkotāji un zinātnieki, kas dažādos aspektos pievērsušies kara pētniecībai – analizējot to kā vēsturisku fenomenu, kas būtiski ietekmējis Rietumu sabiedrības dzīves izjūtu un kultūras tradīcijas.

Kāpēc šodien būtu jārunā par Pirmo pasaules karu? Kā Eiropa un tās valstis mēģinājušas un joprojām mēģina pārvarēt vēsturiskās „traumas”? Vai tās ir daļa no Eiropas kopīgas identitātes? Atbildes uz jautājumiem par vēsturi, kara semiotikas aspektiem, vizuālo mākslu un kultūru plašākā nozīmē sniegs konferences dalībnieki no Pirmā pasaules kara historiāla Peronā (Francija), Latvijas Universitātes, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas, Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja.

Interesentus lūdzam pieteikties līdz 7. oktobrim pie Dainas Auziņas, zvanot pa tālruni (+371) 67 357527 vai rakstot uz e-pastu Daina.Auzina@lnmm.lv.

Ieeja konferencē ir bez maksas.

 

Konferences programma:

09.30–10.00      Reģistrācija

10.00–10.05      Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktores Māras Lāces uzruna

10.05–10.10      Francijas vēstnieces Latvijā Šantālas Puarē (Chantal Poiret) uzruna

10.10–10.25      Rīga 2014, programmas pieteikums

Diāna Čivle, nodibinājuma „Rīga 2014” vadītāja

10.25–10.40      Brīvības iela, programmas pieteikums

Gints Grūbe, tematiskās līnijas „Brīvības iela” kurators

10.40–10.55      1914, programmas pieteikums

Dr. art. Ginta Gerharde-Upeniece, projekta „1914” kuratore,

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rīga, Latvija

 

10.55–11.30      Kafijas pauze

 

11.30–12.00      Pirmais pasaules karš Latvijā Austrumeiropas norišu kontekstā.

Kopīgais un atšķirīgais (1914–1918)

Dr. hist. Ilgvars Butulis, Centrālās un Austrumeiropas vēstures katedras vadītājs, Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, Rīga, Latvija

12.00–12.30      Pirmā pasaules kara historiāls Peronā (Francija)

un tā mākslas darbu kolekcijas

Marī Paskāla Prevo-Bo (Marie-Pascale Prevost-Bault),

galvenā kolekciju glabātāja, Pirmā pasaules kara historiāls, Perona, Francija

12.30–13.00      Pirmā pasaules kara historiāla Pētniecības centra Peronā (Francija) darbības apskats

Karolīna Fontēna (Caroline Fontaine), direktore,

Pirmā pasaules kara historiāla Pētniecības centrs, Perona, Francija

13.00–13.30      Latvijas brīvības stilizācijas

Dr. phil. Daina Teters, profesore,

Latvijas Kultūras akadēmija, Rīga, Latvija

 

13.30–14.30      Pusdienu pārtraukums

 

14.30–15.00      Pirmais pasaules karš un klasiskā modernisma dzimšana

Dr. art. Dace Lamberga, mākslas izstāžu kuratore,

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rīga, Latvija

15.00–15.30      Ezotērais elements abstraktās mākslas sākotnē

ap Pirmo pasaules karu un tā atbalsis turpmākajos simts gados

Mag. art. Elita Ansone, LNMM 20. gs. 2. puses – 21. gs. kolekciju un zinātniskās izpētes nodaļas Arsenāls vadītāja

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rīga, Latvija

15.30–16.00      Karš un latviešu literatūra

Dr. philol. Raimonds Briedis, Kultūras teorijas un vēstures katedras vadītājs,

Latvijas Kultūras akadēmija, Rīga, Latvija

16.00–16.30      Jaunā mūzika 20. gadsimta 10.‑20. gados Centrālās un Austrumu Eiropas valstīs: tradīciju transformācijas un radikālisma izpausmes

Dr. art. Boriss Avramecs, profesors,

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Rīga, Latvija

 

PROJEKTA  VADĪTĀJA:

Ginta Gerharde-Upeniece, LNMM Latvijas Vizuālās mākslas departamenta vadītāja

T: (+371) 67 325021, E: Ginta.Gerharde@lnmm.lv

 

Attēlā: Jēkabs Kazaks. Bēgļi. 1917. Audekls, eļļa. LNMM kolekcija. Foto: Normunds Brasliņš

 

 

 
blog comments powered by Disqus