Latvian Museum Directory

Latvian National Museum of Art

Kr.Valdemāra 10a, Riga LV 1010

  • phone:  +371 67324461

Klajā nāk mākslas zinātnieces Valentīnas Opolās sastādītā grāmata Domeniko de Robiāni

 

13. january. 2012

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs un „Apgāds Mantojums” ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu izdod mākslas zinātnieces Mag.art Valentīnas Opolās sastādīto grāmatu „Domeniko de Robiāni”, kas ir veltīta ievērojamai personībai Latvijas mākslas vēsturē – kolekcionāram un restauratoram, Rīgas Pilsētas gleznu galerijas pamatlicējam Domeniko de Robiāni. Izdevuma prezentācija notiks 2012. gada 13. janvārī plkst. 17.30 viesnīcā „Hotel Neiburgs” (Jaunielā 25/27, Rīgā).

Blakus Domam, pašā Rīgas centrā, Jaunielā 25/27, atrodas arhitekta Vilhelma Bokslafa 1903. gadā uzceltais mūrnieku amata meistara un būvuzņēmēja Ludviga Neiburga nams (tagad viesnīca „Hotel Neiburgs”). Tā vietā agrāk atradās ēka, kas savulaik piederēja K. G. Štauvem un ilgus gadus bija saistīta ar Domeniko de Robiāni (1795–1889) dzīvi un darbību. Šeit, Štauves nama pirmajā stāvā, Robiāni atvēra „Gleznu galeriju”, kas bija viena no pirmajām pastāvīgi pieejamām mākslas krātuvēm Rīgā 19. gadsimta pirmajā pusē.

Domeniko de Robiāni dzimis Šveicē, Tičīno kantonā, Novacāno pilsētā. 19. gadsimta 20. gadu vidū apmetās uz pastāvīgu dzīvi Rīgā. Strādāja vietējā muitā un nodarbojās ar mākslas darbu kolekcionēšanu. Robiāni var uzskatīt par vienu no pirmajiem restauratoriem, kuri Rīgā darbojušies kopš 19. gadsimta pirmās puses. Savā darbīgajā mūžā Domeniko de Robiāni deva vērā ņemamu ieguldījumu mākslas darbu restaurācijā, viņa atjaunotās gleznas bieži minētas restaurācijas vēsturiskajos apskatos.

Robiāni devums ir nozīmīgs arī Latvijas fotogrāfijas vēsturei – viņš pirmais nodibināja dagerotipijas darbnīcu Rīgā un bija to entuziastu vidū, kas pievērsās fotogrāfijai.

Domeniko de Robiāni vārds ir cieši saistīts ar Rīgas pili, jo itāļu marķīza, Rīgas kara gubernatora, Vidzemes un Kurzemes ģenerālgubernatora Filipo Pauluči (1779–1849) uzdevumā viņš veidoja pils interjērus sakarā ar Krievijas imperatora Nikolaja I vizītēm Rīgā 19. gadsimta 20. gadu beigās un 30. gados.

Domeniko de Robiāni 47 gleznu lielā kolekcija, kuru 1866. gadā A. H. Holandera vadībā iegādājās Rīgas rāte, kļuva par pamatu Pilsētas gleznu galerijas atvēršanai 1869. gada martā, kas vēlāk, 1905. gadā, tika pārdēvēta par Pilsētas mākslas muzeju. Tagad Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumā Robiāni kolekciju skaitliski veido tikai 27 gleznas, kuras hronoloģiski aptver laika posmu no 16. līdz 19. gadsimtam, sniedzot ieskatu dažādu Rietumeiropas nacionālo (holandiešu, flāmu, itāļu un vācu) skolu radošajā evolūcijā.

19. gadsimta 60. gadu beigās Domeniko de Robiāni aizceļoja uz Itāliju un apmetās uz dzīvi Komo provincē. Viņa mūžs noslēdzās 1889. gada 10. jūnijā 94 gadu vecumā.

Mākslas zinātniece Mag.art Valentīna Opolā ir sastādījusi monogrāfijas tipa katalogu, veltītu Rīgas Pilsētas gleznu galerijas pamatlicēja Domeniko de Robiāni piemiņai, izceļot viņa ieguldījumu mākslas darbu krātuvju izveidē Latvijā un restaurācijā, kā arī fotogrāfijas vēsturē. Grāmatas autori savos rakstos sniedz padziļinātu pētījumu par Robiāni darbību Šveicē, Latvijā un Itālijā, dod jaunu viņa biogrāfijas interpretāciju vēstures avotu kontekstā. Izdevums apkopo Itālijas un Šveices arhīvu dokumentus par Domeniko de Robiāni dzīvi, aplūko Robiāni kolekcijas gleznas Eiropas mākslas vēstures griezumā un viņa darbību restaurācijas jomā. Īpaši nozīmīga grāmatas daļa ir atvēlēta Robiāni kolekcijas darbu katalogam.

 

Ziņas par izdevumu:

Domeniko de Robiāni. Domenico de Robbiani

Katalogs latviešu un angļu valodā

Sastādītāja: Valentīna Opolā

Tekstu autori: Adīna Bonelli, Eduards Kļaviņš,Valentīna Opolā, Andris Začests

Mākslinieks: Toms Deģis

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Izdevniecība SIA „Apgāds Mantojums”, 2011

152 lpp., 47 krāsainie attēli, 44 melnbaltie attēli

Tirāža: 500 eksemplāri

Grāmatu var iegādāties Mākslas muzejā „Rīgas Birža” (Doma laukumā 6).

 

PASĀKUMA KOORDINATORE:

Valentīna Opolā,

LNMM Ārzemju mākslas departamenta Grafikas kolekcijas glabātāja

T: (+371) 26 497403, E: Valentina.Opola@lnmm.lv

 

 

Preses materiālu sagatavoja:

Nataļja Sujunšalijeva

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja

Reklāmas un informācijas darba kuratore

T: (+371) 67 357527

F: (+371) 67 357520

E: pr.service@lnmm.lv

I: www.lnmm.lv

Twitter: www.twitter.com/lnmm_muzejs

 

 
blog comments powered by Disqus