Latvian Museum Directory

Daugavpils Museum of Regional Studies and Arts

Rīgas iela 8, Daugavpils, LV-5401

  •  654 24155, 20203713
  • phone:   fakss: 654 22709

Keramikas izstāde „Brāļi Voguli”

 

17. february – 18. march. 2012

Daugavpils Māla mākslas centrā apskatāma Jāņa un Māra Vogulu keramikas izstāde „Brāļi Voguli”.

Dvīņubrāļi Jānis un Māris Voguli (1981) uzauguši podniecības vidē un kopš bērnības amata prasmi apguvuši no saviem vecākiem Olgas un Voldemāra Voguliem Rēzeknes novada Lendžu pagasta „Ceplīšos”. Abi brāļi arī šobrīd turpina Latgales podnieku tradīcijas, veidojot gan svēpēto, gan glazēto keramiku. Jāteic, ka katrs no viņiem meklē savu pieeju māla brīnuma radīšanai: Jānis Voguls saglabā Latgales saimniecības trauku pamatformas, ieliekot tajās savu redzējumu, savukārt Māris Voguls piedāvā tradicionālās svečturu formas, rotātas ar sīkplastikas figūriņām, sižetiski apgleznotus šķīvjus un tml.

Jānis ir pabeidzis Rēzeknes Augstskolu, sākumā ieguvis izglītību ekonomikā (2003), bet vēlāk maģistra grādu (2009) vadības zinātnēs, tagad strādā Austrumlatgales profesionālajā vidusskolā par informātikas, ekonomikas, grāmatvedības skolotāju, kā arī iesaistījies Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu vadībā un koordinēšanā.

Māris ir pabeidzis Rīgas Tehnisko universitāti, iegūstot tehnologa dizainera bakalaura (2004) un profesionālā maģistra (2006) grādu. Arī Māris strādā Austrumlatgales profesionālajā vidusskolā, kur vada gan praktiskās nodarbības, gan teoriju topošajiem celtniekiem.

Izstādē var iepazīt dvīņubrāļu Jāņa un Māra Vogulu rokrakstus podniecībā. Brāļi Voguli piedāvā plašu keramikas dubultpersonālizstādi, ļaujot sajust mīlestību pret mālu, virpu, uguni, dūmu smaržu un Latgali.

Izstāde apskatāma Daugavpils Māla mākslas centrā, 18. novembra ielā 8.

 

Informāciju sagatavoja:

Juta Vorone

DNMM Komunikācijas un sabiedrisko attiecību galvenā speciāliste

E: jutavorone@inbox.lv

 

 
blog comments powered by Disqus