Blogs

 
Juris Alksnis

Par skolotāja darbu pirms un pēc muzeja apmeklējuma

SKOLOTĀJA VAI MUZEJA PEDAGOGA DARBS AR  SKOLĒNIEM PIRMS MUZEJA APMEKLĒJUMA

 Pētījumi rāda, ka iepriekšēja sagatavošanās muzeja apmeklējumam lielā mērā paaugstina tā efektivitāti.

Iepriekšēja sagatavošanās mazina mulsumu, kas rodas, nonākot līdz šim nepazītā, lielā mērā specifiskā, ar saviem noteikumiem, vidē.

Skolēni jūtās drošāk, ja viņi jau iepriekš zina, kas viņus sagaida. Nepieciešamība iepazīties ar jaunu vidi ir cilvēkam raksturīga, un, ja šis process sācies jau klasē, tad muzejā tas vairs nedominē, ļaujot bērnam labāk uztvert jauno, ko sniedz muzejs un dod pieredze, kas izmantojama apmeklējot muzejus arī turpmāk. Tas varētu būt arī pirmais, nelielais solis, lai veidotu pērnos vēlmi apmeklēt kultūras iestādes un tajā skaitā muzejus.

Sagatavošanas procesu vislabāk veikt sarunas veidā, uzdodot vispārīgus jautājumus: Kas ir muzeji? Ko tajos dara? Kādēļ tie vajadzīgi?

Skolotājs, parasti sadarbībā ar muzeja darbinieku, var izveidot nelielu izstādi vai ‘’muzeju mācību centru’’: galdu ar grāmatām, reklāmas prospektiem, plakātiem, attēliem par muzeju ,kuru skolēni drīz apmeklēs. Sarunas laikā vēlams demonstrēt vizuālos materiālus, jo, parasti, arī apmeklējuma laikā dominējošā būs receptīvā (redzes) uztvere.

Tā kā skolēns muzejā redzēs daudz un dažādus priekšmetus ,kas bieži tiek pasniegti kā kolekcijas, tad var apspriest kolekcionēšanas principus, izmantojot pašu bērnu vai viņu piederīgo un draugu pieredzi kolekcionēšanā. Palūdziet, lai viņi atnes dažus priekšmetus no savām kolekcijā un pastāsta kādēļ un kā tos vākuši, kā par savu kolekciju.                                         

Bērniem jāizskaidro svešvārdi  no kuriem muzeja apmeklējuma laikā nevarēs izvairīties, piemēram, arheoloģija.

Pastāstiet bērniem par iekšējās kārtības noteikumiem muzejā, kas arī viņiem būs jāievēro. Izspēlējiet situācijas ar mazākajiem bērniem, kā jārīkojas, ja viņi muzejā nomaldīsies. Uzdodiet bērniem uzrakstīt vai nosaukt lietas, kas nebūtu ņemas līdz uz muzeju, piemēram, radioaparāts utm. Skolēniem vajadzētu ierakstīt savās dienasgrāmatās un paziņot noteikti vecākiem, kādas būs muzeja apmeklējuma izmaksas, cik ilgi tas ilgs, precizēt, kur muzejs atrodas un kā turp varēs nokļūt.

Neilgi pirms muzeja apmeklējuma notiek skolēnu iepazīstināšana ar muzeja apmeklējuma laikā apgūstamo vielu un to kā uzzinātais noderēs turpmākajā mācību procesā. Jāpaziņo viņiem vai redzētais būs jaatspoguļo kādā mājas darbā vai uzdevumā.                                   

 

DARBS AR SKOLĒNIEM PĒC MUZEJA APMEKLĒJUMA

Tāpat kā muzeja apmeklējums dabiski turpina klases nodarbības, tāpat arī muzeja apmeklējumam seko darbs skolā.

Darbs pēc muzeja apmeklējuma var būt:

  • rakstisks darbs, piemēram, muzejā redzēto priekšmetu izgatavotāju tēlains apraksts vai pašu priekšmetu ’’dzīves’’ apraksts;
  • apmeklējuma iedvesmotas izstādes veidošana klasē;
  • teātra uzvedums par muzejā redzēto tēmu;
  • modelēšana, izmantojot precīzus rasējumus mērogā ,kostīmu zīmējumus utm;
  • amatniecība- bērni var veikt daudzus ar muzeja kolekcijām saistītus amatniecības darbus;
  • mākslas nodarbības;
  • diskusija par to kas vislabāk patika muzejā un kāpēc.

Ļoti vērtīgi būtu ja darbu novērtēšanā piedalītos arī bērniem jau zināmais muzeja pedagogs, jo tas liecinātu par pieaugušo padziļinātu interesi par bērnu darbu. Var izveidot pat īslaicīgas izstādes muzeja telpās no bērnu veidojumiem. RVKM šāda izstāde tika atvērta 2002.g.maijā ar nosaukumu ’’Sudraba kabinets”.

 Noslēgumā varētu būt darbu prezentācija, kam būtu jānotiek noteikti muzejā klāt esot kā skolniekiem tā muzeju darbiniekiem un varbūt arī citiem interesentiem. Novērtējumu varētu veikt pat skolotāju un muzeja speciālistu komisija. Netikai šāda uzstāšanās, bet arī darba laikā iegūtā pieredze un iemaņas  būtu vērtīga pieredze  jaunajam cilvēkam.

Lai organizētu šādu darbu ar skolēniem nepieciešama netikai skolēnu vēlme, bet arī muzeja gatavība sadarbībai, jo nav noslēpums, ka brīžiem uz šādām, jaunām tendencēm muzejnieki skatās visai skeptiski.Spējai sadarboties ar skolotājiem, vecākiem un sabiedrību kopumā jautājumā par muzeja izglītojošā darba nepieciešamību bērnu attīstībai.    

 

Juris Alksnis,

muzejpedagogs 

 

 

12.04.2013
 
blog comments powered by Disqus