Blogs

 
Juris Alksnis

Muzeja izglītojošā darba speciālists vai muzeja pedagogs - kādam tev vajadzētu būt!?

 Ilgstoši strādājot muzejā un vērojot savus kolēģus manī  ir  izveidojies priekšstats par tā vai cita darbinieka- muzeja gida vai pedagoga  atbilstību veicamajam darbam. Vairākos muzejos šo darbu dara visi muzeja darbinieki tā sacīt pēc ‘’slīdošā grafika’’. Ja nelielos muzejos tas ir saprotami, tad lielajos ,man liekas ,tas nav pieņemami . Ir cilvēki ,kuri spēj skrupulozi strādāt pie priekšmetu apzināšanas, apraksta ,zinātnisko tēmu izpētes utt, bet diemžēl nav ‘’derīgi’’ publiskajam darbam un prasīt no viņiem tas arī būtu lieki.

Domāju, ka, lai  sekmīgi veiktu muzeja izglītojošo darbu tā veicējam jābūt:

-         ar profesionālu izglītību un noteiktu pieredzi tieši muzeja darbā. Viņam vienlīdz labi jāpazīst kā muzeja krājums,  ekspozīcija, tā arī komunikācijas veidi un iespējas. Izglītojošajā darbā jābūt priekšzināšanām vai vēlmei zināšanas iegūt arī pedagoģijā, psiholoģijā, sabiedrības komunikāciju sistēmās, reklāmas un piedāvājuma veidošanā.

-         labai prasmei darbā ar dažādām mērķauditorijām, piemēram, bērniem un skolēniem, vai arī vecāka gadu gājuma cilvēkiem, apmeklētājiem ar speciālām vajadzībām it sevišķi pasniegšanas veidā.

-         jābūt informētam un jāprot pielietot darbā jaunumus izglītības attīstībā un to pielietojamību muzejā.          

-         spējai sadarboties ar skolotājiem, vecākiem un sabiedrību kopumā jautājumā par muzeja izglītojošā darba nepieciešamību bērnu attīstībai.  

-         vajadzētu būt labam novērotājam un improvizatoram, lai jebkurā brīdī varētu atrast saikni ar klausītāju viņiem pieņemamā veidā.

          Man liekas, ka vajadzīgās iemaņas  muzeja pedagoga darbā var iegūt vienīgi praktiskajā darbā .Var vadīties no dažādām teorijas ‘’gudrībām’’, bet kamēr tās nav uz savas ādas izjustas un lietotas tām ir nulles vērtība.

 

 

 

11.04.2012
 
blog comments powered by Disqus