Blogs

 
Juris Alksnis

Emocionālā iespaidošana

EMOCIONĀLĀ IESPAIDOŠANA

Cilvēki, apmeklējot muzeju, vēlas gūt ne tikai zināšanas, bet. manuprāt, vairāk - emocionālu pārdzīvojumu, jo modernajā sabiedrībā ir pieejami dažādi zināšanu iegūšanas avoti. Eksponāti, muzeja iekārtojums spēj šādu pārdzīvojumu dot.

Es dažreiz salīdzinu muzeja ekspozīciju ar ’’priekšmetu teātri’’, kur katram eksponātam ir sava "loma" – ir prīmas un statisti, ir scenārijs un ekskursiju vadītājs, kā saiknes veidotājs starp eksponātu un cilvēku.Muzeja darbiniekiem - ekskursiju, pasākumu vadītājiem tas būtu vienmēr jāatceras izejot publikas priekšā.

Iedarbojoties, izmantojot dažādos cilvēku uztveres veidus, uz emocijām mēs varam panākt galveno mērķi - muzeja apmeklējumu padarīt atmiņā paliekošu. Sevišķi tas ir svarīgi darbā ar bērniem, jo bērnībā gūtās emocijas bieži vien saglabājas visu mūžu. Domāju, ka katrs no Jums, lasītāji, atceras kādu teātra vai cirka apmeklējumu no agras bērnības. Mūsu uzdevums - lai muzeja apmeklējums paliktu par emocionālās atmiņas objektu.                                                                                                       

Mūsu ietekmēšanas metodei vajadzētu balstīties uz emocionālās sfēras nozīmīgumu cilvēka un it sevišķi bērna dzīvē. Bērna  pasaulē dominē ekspresīvā komunikācija, kad par loģiku dominē jūtas un emocijas. Strādājot ar skolēniem, mēs veicam viņu iedvešanu, kā verbālās, tā arī ar neverbālās komunikācijas līdzekļu palīdzību.

Milzīga nozīme ir intonācijām, balss vokalizācijai, žestiem, pauzēm, acu kontaktam, mīmikai un pantomīmai. Labvēlīgi emocionāli iespaidojot bērnu, kompetenti un atbilstoši izmantojot verbālās un neverbālās komunikācijas līdzekļus, mēs varam piešķirt saviem vārdiem īpašu nozīmīgumu, panākt vajadzīgo uzvedību un mērķi – atstāt bērna emocionālajā pasaulē jauku un gaišu pārdzīvojumu.

 

 

 

 

28.04.2012
 
blog comments powered by Disqus