Blogs

 
Dace Kārkla

Muzeju nozare ir darbīga un radoša

Manuprāt, muzeju nozare ir viena no darbīgākajām un radošākajām nozarēm kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā. Diemžēl vēl nav izdevies sabiedrībā lauzt priekšstatu par to, ka muzejs ir kaut kas sastindzis un inerts. Patiesībā, tā tas nav. Ja ielūkojas muzeju darbinieku ikdienā, tā ir raita, piesātināta, radošas izdomas un pārsteigumu pilna. Šodien, kad muzeju uzturēšana ir dārga, neviens vairs nevar atļauties veidot izstādes un ekspozīcijas, kas nepiesaista sabiedrības interesi. 

Tā kā muzeji nemitīgi ir spiesti pārvarēt finansiāla rakstura grūtības, izšķiroša nozīme ir muzeju darbinieku profesionalitātei, kreativitātei, radošumam, atvērtībai un uzņēmībai. Ja paskatās Latvijas Muzeju biedrības mājas lapā, muzeju piedāvājums ir ārkārtīgi daudzveidīgs un saistošs. Tikai pietrūkst naudas, lai to ietērptu dārgā un mūsdienīgā reklāmā, kas nenoliedzami uzrunā ļaudis. Mēs jau zinām, ka ar spožu un izaicinošu reklāmu, kas, protams, maksā labu naudu, jebkuru pasākumu var pasniegt kā aizraujošu.

Muzejos šodien strādā vairāk jaunās paaudzes kā jebkad agrāk. Un jaunieši vēlas strādāt muzejos. Lai radītu saistošu un sabiedrību uzrunājošu muzeju, nav nozīmes muzeju darbinieku vecumam. Noteicošais ir spēja mainīties līdzi laika garam, apzināties muzeja dārgumus, mācēt sabiedrībai tos pasniegt saistoši un atraktīvi. Muzeja nozarē strādā daudz pieredzējušu darbinieku un profesionāļu, no kuriem var mācīties jaunā paaudze, un apbrīnot spēju veidot mūsdienīgu muzeju, kas uzrunā cilvēkus.

Negribu nevienu vārdā minēt, bet man muzeju nozarē ir daudz autoritātes, kurām es vēlētos līdzināties un strādāt atbilstoši viņu īstenotajām programmām. Uz viņu profesionalitāti balstītais darba rezultāts, ir mērķtiecīgāks un interesantāks nekā vienam otram gados jaunam speciālistam. Turklāt jaunais tiecas pēc ilggadējā muzeologa pieredzes un zināšanām, ja vien tās nav balstītas uz ambīcijām un personīgo pašapliecināšanos.Dace Kārkla,

Liepājas muzeja direktore

 

18.03.2015
 
blog comments powered by Disqus